Dohoda o vysporiadaní majetku pred rozvodom je vždy lepšie riešenie

Manželstvo je životný krok, ktorý si treba riadne rozmyslieť. V hre totiž nie je iba vzájomný citový vzťah, ale uzavretím sobáša sa zároveň upravujú majetkové pomery. Ak nie je bližšie špecifikovaná dohoda o bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, keď je jednoznačne vymedzený majetok každého z nich, v manželstve sa majetok získaný od dátumu sobáša považuje za spoločný, a rozvod sa ním musí zaoberať.

rozvod manželstva

Rozvodové konanie sa teda týka aj majetku, a záleží na tom, akým spôsobom k tomu manželia pristúpia. Buď sa vopred dohodnú, alebo sa dohodnúť nedokážu, a v takej situácii potom nastáva právny súboj oboch strán. Váš právnik v Bratislave za vás bojuje, ale uvedomte si, že takýto súboj môže trvať mesiace aj roky, a že to nebude zadarmo. Musíte hradiť súdne poplatky a odmenu advokátom a nikto iný to za vás neurobí.

vysporiadanie majetku pred rozvodom

Dohoda o majetkových pomeroch – vždy je lepšie snažiť sa navzájom dohodnúť. Ak máte o dohode pochybnosti, odporúčame navštíviť spoločne advokátsku kanceláriu a požiadať o právnu podporu formou poradenstva, ako ďalej postupovať. Právnik vám môže načrtnúť, ako taká dohoda môže vyzerať, akú môže mať formu, môže jej za vás aj spísať a vy sa tým vyhnete zdĺhavým rozvodovým konaním.

Kde budete bývať – súčasťou dohody o majetkovom vysporiadaní je aj bývanie. Jednoduchšia situácia nastáva vtedy, ak je nehnuteľnosť vo vlastníctve iba jedného z manželov, pretože ten druhý sa musí vysťahovať, a právnik vám objasní v tomto smere vaše ďalšie kroky a možnosti. Ťažšie je to vždy tam, kde ide o nehnuteľnosť v spoločnom imaní, a tu je právne poradenstvo skutočne namieste, pretože vám advokát môže vhodným spôsobom naznačiť optimálne riešenie ďalšieho postupu, aby to poškodilo čo najmenej obe strany rozvodového konania. Porada s právnikom ešte pred rozvodom teda šetrí nielen vašu peňaženku, ale eliminuje aj stres a naň nadväzujúce zdravotné problémy.