Neposkytujte svoje osobné údaje bezhlavo

Neposkytujte svoje osobné údaje bezhlavo

Informačné technológie sa do našich životov už vryli tak pevne a hlboko, že si to ani neuvedomujeme a vystavujeme sa nebezpečným situáciám takmer na dennej báze. Hovoríme o osobných údajoch, ktoré poskytujeme takmer všade a pritom ich zneužitie je veľmi jednoduché.

Stále sme sledovaní

Štát sa tejto problematike začal venovať tiež a uviedol do praxe zákon č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, podľa ktorého je nevyhnutné spracovávanie osobných údajov, kam patrí meno, priezvisko, titul či celá adresa bydliska. Spracovanie týchto osobných údajov ako je telefónny kontakt či emailová adresa je nevyhnutné v prípade plnenia zmluvy. V emailovom alebo informačnom letáku však môžete kedykoľvek zrušiť predošlý súhlas s posielaním noviniek a podobne.

Malé datové súbory, ktoré sa nazývajú cookie, správca ukladá na našich zariadeniach, aby zabezpečil plynulé fungovanie webovej lokality. Je to textový súbor Zásady spracovania osobných údajov a ukladá sa na zariadení pri každom prehliadaní webovej lokality, pričom si na nejaký čas ukladá aj všetky informácie o vašich preferenciách a krokoch, ktoré už pri nasledujúcej návšteve stránky nemusíte nanovo uvádzať. Cookies môžete podľa uváženia zmazať alebo ich kontrolovať, prípadne nastaviť svoje zariadenie tak, aby ich ukladanie bolo znemožnené. Údaje cookies platia jeden rok. Ukladajú sa aj cookies cielenej reklamy, ktoré sú spracovávané s vašim súhlasom. Zbierané údaje prostredníctvom týchto súborov sa však spracovávajú na základe Zásad ochrany osobných údajov.

Pri spracovaní osobných údajov sa vyskytujú:

-návštevník stránky (dotknutá osoba)

-prevádzkovateľ

-príjemcovia

-sprostredkovatelia

Sledujte pozorne, čo podpisujete

Spolu so súhlasom s obchodnými podmienkami dáva dotknutá osoba svoj súhlas prevádzkovateľovi na spracovanie osobných údajov v uvedenom rozsahu a počas uvedenej doby. Pre zrušenie registrácie na webovej stránke treba poslať žiadosť na adresu prevádzkovateľa alebo účet vymazať na vašom rozhraní.