Predaj spoločnosti

Predaj spoločnosti

Predaj S.R.O a ich cena https://41business.com/predaj-ready-made

Predaj spoločnosti s ručením obmedzeným znamená zmenu spoločníka za iného, čiže predmetom predaja sú podiely alebo predaj celej spoločností a následná zmena konateľa a majiteľa spoločnosti. Pri prevode obchodného podielu sa mení v spoločnosti len spoločník na rozdiel od predaja celej spoločnosti. Pri predaji celej spoločnosti sa s firmou predáva aj jej hmotný a nehmotný majetok.

Dokumentácia

Pri každom predaji platí, že daná spoločnosť nemá žiadne záväzky. Ak by sa stalo, že spoločnosť, predsa len nejaké záväzky ma musí ich vopred oznámiť. Spoločnosti, ktoré už vo svojej minulosti majú skúsenosť s podnikaním môžu mať nejaké dlhy, ktoré nemusia byť hneď viditeľne. Preto si musíte dať dobrý pozor akú spoločnosť a od koho ju kupujte. Výhodou takýchto spoločnosti s históriou je už splatené základné imanie. Naopak spoločnosti, ktoré nemajú žiadnu skúsenosť s podnikám sa zvyknú predávať oveľa rýchlejšie a ľahšie. Ako nový majiteľ preberáte na seba nie len práva, ale aj pripadne pohľadávky alebo dlhy. Preto dbajte nato, aby spoločnosť, ktorú kupujete nebola nijako negatívne finančne zaťažená. Konateľom spoločnosti sa stávate od podpisu zmluvy.

Administratíva

V dnešnej dobe je na vzostupe predaj ready-made spoločnosti. O čo ide?

Ready-made sú spoločnosti, ktoré boli založené práve nato, aby sa predali. Dalo by sa povedať, že sú to novo vzniknuté spoločnosti, ktoré nemajú za sebou žiadnu históriu. Takéto spoločnosti sú riadne zapísané v obchodnom registri. Taktiež majú pridelené svoje IČO. Takáto možnosť môže byť zaujímavá pre ľudí, ktorí nechcú strácať čas zo založeným novej spoločnosti, ale chcú pretaviť svoje nápady ihneď. To vám práve ready-made spoločnosti ponúkajú. Spoločnosti sú k dispozícii na okamžitý prevod. Taktiež vám odpadá povinnosť zloženia základného imanie spoločnosti, ktoré je vo výške minimálne 5000€.